bložnas

bložnas
2 ×blõžnas, -à adj. (4) žr. 2 bloznas: Ai, mans Dieveli, kas tai dastojo, jau mane bložną ir paviliojo JD613.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bložnas — 1 ×bložnas sm. MP280 žr. 1 bloznas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bloznas — 2 ×blõznas, à (brus. блaзeц, l. błazen) adj. (4) jaunas, menkas, silpnas, netikęs: Blõznas tebesi, o taip daug žinai! Kp. Tu da per blõznas klausyt, ką vyrai šneka Grl. Jis už mane daug bloznèsnis Grk. ^ Dievas davė mylėdams, bloznas klausė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bloznas — 3 ×blõznas, ė smob. paauglys (nuo 10 iki 15 metų): Išstypęs bloznas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bloznas — 1 ×blõznas (brus. блaзeн, l. błazen) sm. (2) 1. R, K nenaudėlis, išdykėlis: Blõznai nubluzgę valkiojas po miestalį Plng. O šitie bloznai nežinos, nė ką kalba BPI142. 2. neišmanėlis, kvailys: Ir n’atbokim, kad į mus žiūrėdami bloznai šypsos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jaunintelis — jauniñtelis, ė adj. (1) KI672, Š; SD153, Sut labai jaunas, jaunutėlis: Jauniñtelis, bloznas dar tebėr J. Mergos visos ir visi jauniñteli klapai tas gėrybes (riešutus) juk kramtydami garbina skaudžiai K.Donel. Visada atsiras namuose atliekamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • junkyti — jùnkyti, o ( ia), ė tr. BŽ106; SD172, M 1. atpratinti žįsti, nutraukti: Vaiką močia junko vienų ar pusantrų metų, o paršai nuo kiaulės jùnkomi jau vieno arba pusantro mėnesio Š. Kazienė jau pradėjo savo vaiką jùnkyt Ukm. Nuo šios dienos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pablūdyti — ×pablū̃dyti intr. 1. paklysti: Kad aš ėjau keleliu, pablūdijau JV978. 2. [K] pakvailioti: Bloznas pablū̃dijo, subausk, daugiau to nedarys Kal. ^ Ką jaunas pablūdija – nė Dievas nesūdija Grž. blūdyti; apsiblūdyti; nublūdyti; pablūdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastoti — Š; L 1. refl. Sut užimti stovimą padėtį, remiantis kojomis atsistoti: Tik pasistojo, bet kojų nekėlė Grg. Basas nepasistoja – klumpius padaro Sem. Itai jau priseina, ką reikia dainuot mum pasistojus Aps. Būk be darbo, dvėsk badu pasistojęs Jdr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasėlys — pasėlỹs sm. (3b), pasėlis (1), pãsėlis (1) Als 1. tai, kas pasėta; pasėti javai; apsėtas laukas: Civilinės aviacijos lakūnai papildomai tręšia žiemkenčių ir daugiamečių žolių pasėlius sp. Jeigu pasėlys retas, tai ir gausiai patręšus neužaugs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šypsoti — šypsoti, šỹpso ( oja KŽ; OsG97, R, MŽ, N), ojo intr. KBII178, K.Būg, Rtr, DŽ, KŽ; N, šỹpsoti, o ( oja), ojo Vlkv 1. RtŽ, M, L šypsena rodyti džiaugsmą, linksmumą, pasitenkinimą, palankumą ir pan.: Pardavėjas šypsodamas padavė jam obuolį J.Balč …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”